Rapoarte pe anul 2017

Primaria Colonesti

Descarca raport de avizare privind aprobare bilant contabil si contul de profit si pierdere pe 2016 al Preserv Vedita SRL.pdf (200 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobare dare de seama pe trim.I din 2017.pdf (151 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobare regulament privind metodologia de atribuire a terenurilor.pdf (184 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobare strategie de dezvoltare a serviciilor sociale si planul de actiuni 2017-2021.pdf (199 KB)
Descarca raport de avizare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 1,90 ha teren si cladiri.pdf (214 KB)
Descarca raport la bilantul pe 2016 si contul de profit si pierdere.pdf (210 KB)
Descarca raport privind aprobare regulament privind metodologia de atribuire a terenurilor.pdf (442 KB)
Descarca raport privind darea de seama din 31.03.2017.pdf (462 KB)
Descarca raport de avizare privind acordul asociatului unitatea adm - teritoriala com. Colonesti pt modificarea actelor constitutive ale Asociatiei de Management Valeamare.pdf (194 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobarea amplasamentului suprafetei de teren atribuit persoanelor care beneficiaza de prevederile legii 15 pe 2003.pdf (196 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobarea nomenclatorului stradal si a zonei de fiscalitate.pdf (192 KB)
Descarca raport de avizare privind atribuire de loturi in folosinta gratuita in suprafata de 1000 mp.pdf (290 KB)
Descarca raport de avizare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil - teren in suprafata de 19.032 mp.pdf (257 KB)
Descarca raport de avizare privind reanalizarea HCL nr 21 din 2017.pdf (149 KB)
Descarca raport de avizare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.pdf (277 KB)
Descarca raport de avizare privind revocarea HCL nr 16 din 2017.pdf (245 KB)
Descarca raport de avizare privind revocarea HCL nr 44 din 2016.pdf (243 KB)
Descarca raport de evaluare pt teren intravilan in suprafata de 19.032 mp.pdf (268 KB)
Descarca raport privind atribuirea loturilor de teren pt construirea de locuinte proprietate personala pt tineri.pdf (206 KB)
Descarca raport privind rectificarea bugetului pe mai 2017.pdf (184 KB)
Descarca raport privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei locuinte proprietate personala.pdf (458 KB)
Descarca raport privind stabilirea amplasamentului pt atribuirea de loturi de teren.pdf (214 KB)
Descarca raportul comisiei privind sprijinul acordat tinerilor pt construirea unei locuinte proprietate personala.pdf (191 KB)
Descarca referat privind acordul asociatului unitatea adm - teritoriala com. Colonesti pt modificarea actelor constitutive ale Asociatiei de Management Valeamare.pdf (379 KB)
Descarca referat privind completarea HCL nr.24 din 2010.pdf (216 KB)
Descarca referat privind reanalizare HCL nr 21 din 2017.pdf (126 KB)
Descarca referat privind revocarea HCL nr 16 din 2017.pdf (217 KB)
Descarca referat privind revocarea HCL nr 44 din 2016.pdf (213 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind rectificarea bug local pe iulie 2017.pdf (206 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt admin publ locala, juridica si disciplina etc. privind rectificarea bug local pe iulie 2017.pdf (173 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt invatamant, sanatate, familie,activitati social-culturale etc. privind rectificarea bug local pe iulie 2017.pdf (175 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobarea darii de seama si a executiei bug pe trim II 2017.pdf (196 KB)
Descarca raport privind rectificarea de buget pe iulie 2017.pdf (167 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie publica.pdf (211 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind stabilire salarii de baza pt functionarii publici si personal contractual din cadrul ap de specialitate.pdf (213 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt admin publ locala, juridica si disciplina etc. privind avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie publica.pdf (200 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt invatamant, sanatate, familie,activitati social-culturale etc. privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si pers contractual din cadrul ap de specialitate.pdf (208 KB)
Descarca referat privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si pers contractual din cadrul ap de specialitate.pdf (211 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt admin publ locala, juridica si disciplina etc. privind stabilire indemnizatie pt consilierii locali.pdf.pdf (191 KB)
Descarca referat privind stabilire indemnizatie pt consilierii locali.pdf (222 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind rectificarea bugetului local pe luna august 2017.pdf (193 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt admin publ locala, juridica si disciplina etc. privind alegerea presed de sedinta.pdf (169 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt invatamant, sanatate, familie,activitati social-culturale etc. privind rectificarea bugetului local pe luna august 2017.pdf (196 KB)
Descarca raport privind rectificarea de buget pe anul 2017 luna august.pdf (104 KB)
Descarca referat privind alegerea presed de sedinta.pdf (127 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind modificarea si completarea inventarului bunurilor din dom privat.pdf (203 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind proiectul de hotarare privind amenajare teren sintetic tip balon.pdf (205 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind rectificarea bugetului local pe luna octombrie 2017.pdf.pdf (205 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt activ economico-financiare,buget,finante etc. privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie 2017.pdf (196 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt invatamant, sanatate, familie,activitati social-culturale etc. privind aprobare studiu de fezabilitate si indicatori teh-economici pt investitia amenajare teren sintetic tip balon.pdf (216 KB)
Descarca raport de avizare comisia pt invatamant, sanatate, familie,activitati social-culturale etc. privind implementarea proiectului amenajare teren sintetic tip balon.pdf (187 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobare documentatie cu principalii indicatori teh-economici actualizati pt obiectivul reabilitare gradinita cu program normal din sat Maruntei.pdf (245 KB)
Descarca raport de avizare privind aprobarea documentatiei cu principalii indicatori teh-economici actualizati pt dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pt Sc.Gimn. Alex. Serbanescu.pdf (242 KB)
Descarca raport de avizare privind asigurarea cofinantarii cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pt Sc.Gimn. Alex. Serbanescu.pdf (232 KB)
Descarca raport de avizare privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL pt gradinita cu program normal din sat Maruntei.pdf (243 KB)
Descarca raport de avizare proiect de hotarare privind aprobare documentatie cu principalii indicatori teh-economici actualizati pt modernizare si extindere retea de alimentare cu apa.pdf (251 KB)
Descarca raport de specialitate privind aprobare documentatie teh-economica pt investitia amenajare teren sintetic tip balon.pdf (397 KB)
Descarca raport privind darea de seama la 30.09.2017.pdf (455 KB)
Descarca raport privind rectificarea bugetului pe luna octombrie 2017.pdf (145 KB)
Descarca raport privind rectificarea bugetului pe septembrie 2017.pdf (111 KB)
Descarca referat privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin dom privat.pdf (193 KB)
Descarca referat privind implementarea proiectului teren sintetic tip balon 2.pdf (226 KB)
Descarca referat privind implementarea proiectului teren sintetic tip balon.pdf (226 KB)
Descarca raport de avizare privind alegere presedinte de sedinta.pdf (179 KB)
Descarca raport de avizare privind alocarea din bugetul local a unei sume de bani pt cumpararea de cadouri pt prescolarii si scolarii din localitate.pdf (175 KB)
Descarca raport de avizare privind concesionare lac GRUIU HB 835 aprobare studiu de oportunitate, caiet de sarcini si raport de evaluare la concesionare acestuia.pdf (141 KB)
Descarca raport de avizare privind rectificarea bugetului local pe luna noiembrie 2017.pdf (233 KB)
Descarca raport privind alocarea din bugetul local a unei sume de bani pt cumpararea de cadouri pt prescolarii si scolarii din localitate.pdf (115 KB)
Descarca raport privind rectificarea bugetului local pe luna noiembrie 2017.pdf (120 KB)
Descarca referat nr 4131 privind alegere presedinte de sedinta.pdf (154 KB)
Descarca raport de avizare nr 4283 din 2017.pdf (174 KB)
Descarca raport privind schimbare destinatie imobil teren 1540 mp.pdf (534 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri